Axtarış

Göz dibnin floresan angioqrafiyası

Fundus Floresan Angioqrafiyası (FAGD)

Floresan angioqrafiyası retinografiyaya bənzər diaqnostik müayinədir, xüsusi kameradan istifadə edərək göz dibinin işığa həssas toxumaların şəkilləri çəkilir.

Adından bəlli olduğu kimi, müayinənin tətbiqi üçün sodalı floresan adlı xüsusi boya maddəsi istifadə olunur və xəstəyə göz dibinin sirkulyasiyası üçün inyeksiya yolu ilə yeridilir. Növbəti addım qan dövranını boya maddəsi ilə qarışması üçün stimullaşdırmaqdır ki, bu da işıq ötürülməsini təmin edir və tor qişanın və xoriodeya damarlarının dövranını təsvir etməyə imkan verir. 

Angioqrafiya qan damarlarında patoloji görünmələri, divarlarının quruluşundakı qüsurları, yeni damarların əmələ gəlməsini və tor qişanın laylanmasının ilkin mərhələsini aşkar edə bilər.

Oftalmologiyada tibbin ən intensiv inkişaf edən sahələrindən biri olaraq xəstəliklərin diaqnostika metodları daim təkmilləşdirilir. İrəliyə doğru böyük sıçrayışlar illüstrasiya yaradan texnologiyanın inkişafında kömək edir. Bu sahədə əldə edilən nailiyyətlər yalnız vaxtında diaqnoz qoymağa deyil, həm də bir çox xəstəliklərin patogenezinə yeni nəzər salmağa imkan verir. Fundus floresan angioqrafiyası (FAGD) belə bir texnikanın nümunəsidir.

"Floresan" termini altında bərk, nəm və ya qazlı maddələrin oxşar və ya daha çox uzunluqdakı dalğalarda elektromaqnit şüalanma şəklində udulan enerjini yaymaq qabiliyyəti başa düşülür. Floresan angioqrafiyasında oxşar xüsusiyyətlərə malik xüsusi maddə (floresan natrium) venadaxili olaraq yeridilir. Qısa müddətdən sonra bu maddə qan axını yolu ilə tor qişa və xoriodeya (göz almasının damar qişası) damarlarına çatır. Bu zamanda, boya normal olaraq damarların xaricindəki ətraf toxuma daxil olmur (damar divarının qüsuru olmadıqda). Maddə stimullaşdırıcı işığın mənbəyi açıldığı anda floresanlaşmağa başlayır, bu o deməkdir ki, stimullaşdırıcı işıq maneə filtri vasitəsi ilə gözə nüfuz edir və damarlardakı maddənin hissəcikləri bu işığın enerjisini elektromaqnit şüalanma şəklində yaymağa başlayır, yəni floresanlaşır.

Aşağıdaki patoloji vəziyyətlər floresan angioqrafiyanı keçirmək üçün (FAGD) əlamətlər kimi hesab edilə bilər:

  • Diabetik retinopatiya;
  • Mərkəzi seroz xoriopatiya;
  • Tor qişanın damarlar hövzələrində patoloji pozuntular, okulyar işemik sindrom;
  • Optik sinirin xəstəlikləri (optikoneyropatiyanın diaqnostikası, optik disk qurusu, durğun optik sinir diski və s.);
  • Yaşla bağlı makula degenerasiyası;
  • Genetik tor qişa pozulmaları;
  • Göz dibində və qüzeyli qişada yenitörəmələr;
  • Gözün arxa qütbün iltihabı xəstəlikləri.
     
İş saatları:
B.e — C. Saat: 09:00—17:00
Ünvanımız:
Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi,
A. Abbaszadə küç. 13a, AZ1073
Əlaqə nömrələri:
*6699

Xidmətlərdən istifadə etmək
üçün qeydiyyat forması

Xidmətlər