Axtarış

Gonioskopiya

Gözün gonioskopiyası

Gonioskopiya termini tibbdə gözün ön kameranı öyrənməyə yönəlmiş bir diaqnostik üsulu ifadə edir. Prosesdə gonioskop və yarıq lampa kimi oftalmoloji avadanlıqlardan istifadə olunur. Yüksək dəqiqliyinə görə gonioskopiya qlaukoma kimi bir xəstəliyin diaqnozunda tətbiq olunan əsas üsullardan biridir.

Gözün ön kamerasının müayinəsi müxtəlif mənşəli pozulmaların əlamətlərini göstərir: iltihablı, travmatik, distrofik. Prosedura qeyri-invazivdir, lakin başlamazdan əvvəl həyata keçirilən bilavasitə kişik hazırlıq tələb edir.

Kompleks diaqnostik müayinələr (gonioskopiya daxil olmaqla) professor Eskinanın oftalmoloji klinikasında edilə bilər. Ən dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verən avadanlıqlardan təchiz olan güclü diaqnostik bazamız var. Diaqnostların əlində düzgün diaqnoz qoymağa imkan yaradan effektivli bir vasitəyə çevrilir.

Göz gonioskopiyası nədir?

Ön göz kamerası qüzeyli və buynuz qişasının arasında yerləşən anatomik boşluqdur. Onun quruluşu elədir ki, yan küncləri birbaşa görünmür. Goniskopiyanın əsas məqsədi qüzeyli və buynuz qişasının arasındakı bucağı müəyyənləşdirmək və öyrənməkdir. Prosesdə qüzeyli qişanın buynuz qişaya və ya büllura yapışması, müxtəlif mənşəli yenitörəmələrin, xarici cisimlərin mövcüdluğu kimi anomaliyalar, həmçinin buynuz qişa üzərində piqment epitelinin patoloji yığılması aşkar edilir.

Diaqnostika prosesində iki növ işıqlandırmadan istifadə olunur:

  • Birincisi ön kameranın bucağını buynuz qişasından işıqlandırmağa imkan verir;
  • İkincisi şüaların zülal və buynuz qişasın kənarından keçməsinə əsaslanır;
  • Hər iki üsul bir-birini tamamlayır və daha aydın şəkil əldə etməyə imkan vermə səbəbindən, bir diaqnostik seans zamanı növbə ilə istifadə olunur.

Gonioskopiyanın ilk dəfə ötən əsrin əvvəllərində tətbiq olunmasına baxmayaraq, hələ də aktuallığını itirməyib. Əksinə, gonioskopun təkmilləşdirilməsi onun dəqiqliyini artırmağa və daha effektiv olmağa imkan verdi. Bu gün gonioskopiya qlaukoma kimi bir xəstəliyin diaqnozunda "qızıl standart" sayılır.
 

İş saatları:
B.e — C. Saat: 09:00—17:00
Ünvanımız:
Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi,
A. Abbaszadə küç. 13a, AZ1073
Əlaqə nömrələri:
*6699

Xidmətlərdən istifadə etmək
üçün qeydiyyat forması

Xidmətlər