Axtarış

OKT Angio

OKT angioqrafiyası və ənənəvi angiografiya

OKT angioqrafiyası tor qişa və xoriodeyanın damar quruluşunun vizualizasiyası üçün müasir texnologiyadır. Müxtəlif oftalmoloji vəziyyətlərdə OKT-angioqrafiyanın xüsusiyyətləri haqqında məqalələr 2015-ci ildən bəri fəal şəkildə dərc olunur. Tan, Lim və Sadda həkimləri bu məlumatları ümumiləşdirərək, müxtəlif oftalmoloji xəstəliklərin diaqnostikası zamanı OKT, floresan və indosianin yaşılı angioqrafiyasının faydalarının icmalını təsvir etdilər.

OKT angioqrafiya üsulu qan hissəciklərinin qan damarlarında hərəkət etməsinə, ətrafdakı toxumaların isə hərəkətsiz qalmasına əsaslanır. Toxumanın təkrar çəkilişi zamanı görüntü xüsusiyyətləri bir kadrdan digərinə dəyişməz olaraq qalır. Hissəciklər hərəkət edərsə, getdikcə əks etmə əmsalı dəyişir və kadrdan kadra görüntü xüsusiyyətlərinin aşağı korrelyasiyası olan sahələr əmələ gəlir. Damarlardaki qan hərəkəti dəyişmələrin amplitud analizi və ya Doppler dəyişməsi ilə aşkar edilə bilər. OKT angioqrafiyası zamanı eyni ərazidə sürətli ardıcıllıqda B-skanlar edilir və sonra xüsusi alqoritmdən istifadə edərək görüntü dəyişikliyi təhlil edilir və damar şəbəkəsi görüntüsü formalaşır.

OKT angioqrafiyası qan damarlarının quruluşunu və qan axınının ənənəvi angioqrafiyadan daha yaxşı həlli ilə vizualizasiyaya imkan verən, boya maddələrinin yeridilməsini tələb etməyən sürətli, qeyri-invaziv metoddur. Əksinə, ənənəvi angioqrafiya üsulu anafilaktik şoka qədər gətirib çıxara bilən allergik reaksiyalarla müşayiət olunan floresan və ya indosianinin yaşılını venadaxili qəbulunu tələb edir. OKT angioqrafiyası daha sürətli və daha ucuzdur və buna görə ənənəvi texnika ilə müqayisədə daha tez yerinə yetirilə bilər.

Yaşla bağlı makulyar degenerasiya

Yaşla bağlı makulyar degenerasiya zamanı xoroidal neovaskulyarizasiya floresan, indosianin yaşılı və OKT angioqrafiyası ilə həmçinin aşkar edilə bilər (Şəkil 1). Innou M məlumatlarına əsasən, neovaskulyarizasiya mənbələri floresan angioqrafiya ilə müqayisədə 64,4% hallarda OKT angioqrafiyası ilə aşkarlanır. OKT angiogramlarında xoroidal neovaskülarizasiya mənbələri tor qişanın dərin təbəqələrində və xoriokapillariyaların təbəqəsində yerləşir (Şəkil 1 B), tor qişanın üst səthi təbəqələrinin damarları isə normal qalır.

Neovaskulyarizasiya mənbələri

Bu günə qədər aşağıdakı xoroidal neovaskulyarizasiya variantları təsvir edilmişdir:

  • "Krujeva" və ya " velosiped təkərləri " şəklində aydın sərhədlərlə mənbələr;
  • Uzun filiform xətti damarlar;
  • "Meduza" şəklində mənbələr: damarlar bütün istiqamətlərdə əsas gövdədən böyüyür;
  • "Sahilə çarpan dalğalar " şəklində mənbələr: damarlar əsas gövdədən çox vaxt bir istiqamətə böyüyür;
  • Top şəklində mənbələr;
  • "Ölü ağac" formasında mənbələr.
     
İş saatları:
B.e — C. Saat: 09:00—17:00
Ünvanımız:
Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi,
A. Abbaszadə küç. 13a, AZ1073
Əlaqə nömrələri:
*6699

Xidmətlərdən istifadə etmək
üçün qeydiyyat forması

Xidmətlər