Axtarış

Gözün müayinəsi

Konsultasiya və görmə diaqnostikası

Bir çox göz xəstəliklərinin hiyləsi ondan ibarətdir ki, oxşar simptomlara malik olaraq patologiyalar olduqca fərqlidir və müalicəyə ayrı, bəzən tamamilə fərqli yanaşma tələb edir. Məsələn, bir halda faydalı olan eynəyin istifadəsi, digər halda ciddi zərər verəcək və bütün bunlar eyni dərəcədə azalmış görmə qabiliyyəti vəziyyətində baş verir.

Oftalmologiyada diaqnostika yüksək dəqiqlik və yaxşı avadanlıq təchizatını tələb edir. Göz qapağının ümumi müayinəsi üçün xüsusi işıqlandırıcı olan mikroskop - yarıq lampa və göz dibinin müayinəsi üçün bir neçə oftalmoskop növü (birbaşa və tərs formada) lazımdır.

Hərtərəfli görmə diaqnostikası tibbi qeydin müayinəsini və hər gözdəki görmə aydınlığını yoxlamaq üçün bir neçə test keçirməyi əhatə etməlidir. İlkin testlər dərinlik və rəng qavrayışı, gözün hərəkətliliyi, periferik görmə və göz bəbəyin işığa olan reaksiyası kimi göz funksiyalarını qiymətləndirə bilər. Həkim buynuz qişasının əyriliyini müəyyənləşdirən "keratotopogram" adlı tədqiqi onun əks etdirdiyi obyektlərini qeyd edərək apara bilər. Bu müayinə buynuz qişanın şəklini və problemlərin mövcudluğunu müəyyən etməyə imkan verir. 

Miyopiya, hiperopiya və ya astiqmatizmi kompensasiya etmək üçün lazım olan linzanın gücünü müəyyənləşdirmək məqsədilə yaxın və uzaq məsafədəki müxtəlif masalardakı hərfləri oxumağınız xahiş olunacaq."Foropter" adlı bir alətin vasitəsilə həkim bu müayinəni daha sürətli və daha dəqiq şəkildə apara bilər. Göz bəbəyini genişləndirən damlalar göz içi əzələsinin gözün optik gücünə təsirini aradan qaldırmağa kömək edir və göz dibini ətraflı araşdırmağa imkan verir.

Göz müayinəsi zamanı bir sıra aparılan tədqiqlər:

 • VİZOMETRİYA – Hərflər, nömrələr və ya digər əlamətlərdən ibarət olan masalar istifadəsiylə məsafəyə görmə kəskinliyinin təyini.
 • TONOMETRİYA - Göz içi təzyiqin ölçülməsi. Yüksək göz içi təzyiqi qlaukomanın əsas səbəbidir.
 • REFRACTOMETRİYA - Autorefraktometrdən istifadə edərək gözün optik gücünün təyini (refraktiv anomaliyaların diaqnozu: miopiya, hiperopiya və astiqmatizm).
 • RƏNG QAVRAYIŞIN TƏDQİQİ - Rəng qavrayış anomaliyanın diaqnozu.
 • PERİMETRİYA – Görmə sahəsinin sərhədinin müəyyənləşdirilməsi. Görmə sahəsi başın və baxışın tamamilə durduğu zaman gözün görə biləcəyi ətraf məkanın bir hissəsidir. Qlaukoma, optik sinirin qismən atrofiyası və s. kimi göz xəstəliklərinin diaqnozu üçün vacib üsuldur.
 • BİOMİKROSKOPİYA - Bir yarıq lampa (xüsusi mikroskop) istifadəsiylə gözün ön hissəsini araşdırmaq üsuludur. Biomikroskopiyadan vasitəsilə oftalmoloq yekələndirərək konyunktiva, buynuz qişası kimi göz toxumalarını, həmçinin altında olan quruluşları – qüzeyli qişa, büllür və şüşəyəbənzər cismi görə bilər.
 • OFTALMOSKOPİYA - Oftalmoskopdan istifadə edərək göz dibin müayinəsi (gözün torlu qişanın və damarların müayinəsi). Göz xəstəliklərinin diaqnozunda geniş tətbiq olunan və vacib sayılan metodlardan biridir.
 • LENSMETRİYA - İstifadə etdiyiniz eynəklərin optik analizi.
 • PUPİLLOMETRİYA- Göz bəbəyin ölçüsünü müəyyənləşdirən üsuldur. İnfraqırmızı kameradan istifadə edərək göz bəbəyin müxtəlif işıq intensivliyində şəkili çəkilir və müxtəlif göz bəbəyi ölçüləri müəyyənləşdirilir.
 • PAXİMETRİYA - Ultrasəs vasitəsilə buynuz qişasının qalınlığını ölçməsi. Bu həm refraktiv əməliyyatdan əvvəl müayinə zamanı, həm də əməliyyat zamanı lazımdır.
 • KERATOMETRİYA - Gözün buynuz qişa səthinin əyrilik radiusunun ölçülməsi. Buynuz qişanın optik gücünü bütövlükdə həmçinin astiqmatizmi qiymətləndirməyə imkan verir.
 • BİOMETRİYA - Ön kameranın dərinliyini, büllurun qalınlığını, şüçəyəbənzər cismin ölçüsü və bütövlükdə göz ölçüsünün müəyyənləşdirməsi.
   
İş saatları:
B.e — C. Saat: 09:00—17:00
Ünvanımız:
Bakı şəhəri, Badamdar qəsəbəsi,
A. Abbaszadə küç. 13a, AZ1073
Əlaqə nömrələri:
*6699

Xidmətlərdən istifadə etmək
üçün qeydiyyat forması

Xidmətlər